Make your own free website on Tripod.com

Morfisch Lichaam

Torso (studie)

Torso (studie)

Model (studie)

Wit krijt en potlood op Zwart Ingres

297x210 mm

Wit krijt en potlood op Zwart Ingres

297x210 mm

Wit krijt en potlood op Zwart Ingres

297x210 mm

Ik heb een hele reeks zwart/wit portretten getekend, uitsluitend met licht. Dit is een zeer boeiende studie aangezien de vorm uitsluitend bepaald wordt door het beschikbare licht. Zelfs al blijft de vorm materieel constant, door een beweegbare lichtbron zie je de genese van een groeiend wezen. We hebben de neiging meer te zien dan we begrijpen.

Nieuw in de cyclus "bewegend licht" is een dansfoto van Raimund Hoghe door Rosa Frank die mij inspireerde tot deze studie :

Wit krijt en potlood op Zwart Ingres

210x297 mm

Voor meer details, kan je me altijd contacteren.