Make your own free website on Tripod.com

 
Materia Prima
In den beginne
droomt God de wereld :
Geen voetstap en geen vleugelslag,
nog geen vis is gestrand
tussen vier poten in het lawaai
van de overdonderende zuurstof.
In mijn droom sta ik al tot de knieën
in donker water. Een splinter licht
ontglipte mijn hand en vormde in de modder
een lichaam, een dam tussen mij
en het verloren vuur
en achter mijn bezweet voorhoofd
weet ik niet wie dit is, noch
waar zijn geduldig reïnkarnerende vingeren
mij zullen vinden, na hoeveel vergeefse voortplanting,
 o, en ik kan maar niet wakker worden.
 

uit : Verzamelde gedichten

Manteau Antwerpen/Amsterdam

Copyright erven Jotie T'Hooft, Gent

ISBN 90 223 0712 X

D 1982 0065 71